Logo projektu Databáze typografických prvků
Ukázka vlysu

Databáze typografických prvků je zaměřena na tisky bohemikálního původu z pozůstalosti broumovských benediktinů. Je sestaven na základě průzkumu tamní konventní knihovny, který je prováděn formou katalogizace všech tisků, tedy i nebohemikálních. Katalog nemá suplovat běžný popis starých tisků, který je zpřístupněn na jiném webu Info.

Z tohoto důvodu je popis omezen na základní údaje o knize, jako je název, jméno autora, rozměry a nakladatelské údaje. Pozornost je věnována zejména výzdobě. Každému prvku typografické výzdoby je věnován zvláštní popis včetně fotografické dokumentace. Katalog má poskytnout badatelům data k hlubšímu poznání činnosti tiskařů, jejichž produkce se běžně objevovala na policích klášterní knihovny 17. a 18. století. V budoucnu se stane základem pro poznání typografické výzdoby raně novověkých tisků bohemikální provenience vůbec. Katalog je průběžně doplňován od roku 2016.

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena