Logo projektu Databáze typografických prvků

Typologie prvků typografické výzdoby

frontispis

Frontispis = z latinského slova „frontispicium“ (list hledící proti titulnímu listu). Bývá v podobě celostránkové rytiny vyobrazující scénu z obsahu knihy často s alegorickým významem či zobrazující portréty osob (autora, dedikanta apod.). Vyskytuje se od 17. století.

Signet

Signet = značka tiskaře či nakladatele, užívána od poloviny 15. století. Pravděpodobně vznikl jako výraz reprezentace tiskaře a zároveň plnil dekorativní úlohu. Integrální součástí signetu byla většinou devíza, heslo či monogram tiskaře. Podoba signetů vychází z heraldických, náboženských motivů či pohledů na města. Zajímavostí je i tzv. „mluvící signet“ vyskytující se např. u Jana Julia Jeřábka z Prahy, který měl v signetu vyobrazení ptáka jeřábka.

Ilustrace

Ilustrace = dřevořezové a mědirytinové ilustrace používány v Čechách od 70. let 15. století (4. vydání Melantrichovy Bible). Nedosahovaly úrovně zahraničních vzorů, často zjednodušovány.

Viněta

Viněta = z francouzského slova „vignette“ (vinný úponek). Jedná se o ornamentální, geometrický nebo neorámovaný útvar bez ilustračních tendencí. Viněty často tvoří rostlinné (vázy s květinami, rohy hojnosti, ratolesti), figurální (maskaroni, putti) či zoomorfní motivy. Jiným typem viněty je viněta pletencová. Nejčastější umístění viněty je na titulním listu, na začátcích kapitol, na koncích částí knih za účelem vyplnění prázdných míst na stránce.

Vinětka

Vinětka = drobná viněta.

Vlys

Vlys = typ knižní dekorace, pro který je typický ústřední motiv, jenž se symetricky rozbíhá na obě strany sazby. Vlys je nejčastěji umístěn v horní části strany. Vlysy jsou tvořeny rostlinnými, zoomorfními, figurálními motivy doplněnými architektonickými, heraldickými či ornamentálními motivy. Časté je též vyobrazení pohledů do krajiny či alegorické a biblické scény. Vlysy mohou být složeny z typografických ozdůbek.

Iniciály

Iniciály = bývají v drtivé většině dřevořezové, mědirytinové se nevyskytují téměř vůbec. Dřevořezové iniciály mívají různé podoby, od jednoduchých tučných verzálek, přes stínované litery s ornamentálními motivy, po orámované iniciály či iniciály ve formě malých obrázků s výjevy krajin či scén.

Klišé

Klišé = nový druh iniciál, který vznikl v období rokoka v 18. století. Klišé nabývají rozmanitých tvarů (ornamentálních, florálních, figurálních, zoomorfních či je doplněno typografickými ozdůbkami i architektonickými prvky).

Linky

Linky = velmi častá dekorace knižní výzdoby. Objevují se téměř všude a mají různou podobu (jednoduché linky, dvojlinky, trojlinky, ozdobné rokokové tyče, linky z typografických ozdůbek či linky zdobené florálními motivy).

Typografické ozdůbky

Typografické ozdůbky = drobné ozdůbky a značky.

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena